Privacy beleid

Privacybeleid van Keyboardschool Apeldoorn

Keyboardschool Apeldoorn, opererend als een zelfstandige muziekleraar, neemt de privacy van zijn/haar leerlingen serieus. Dit privacybeleid beschrijft hoe persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en beschermd tijdens het gebruik van onze diensten.

Verzamelde informatie

Wij verzamelen alleen persoonlijke informatie die nodig is voor het verlenen van muzieklessen en het bijhouden van administratie. Deze informatie kan onder meer het volgende omvatten:

  • Naam en contactgegevens van de leerling en/of ouder/voogd (indien van toepassing)
  • Leeftijd en geboortedatum van de leerling
  • Leerdoelen, interesses en muzikale achtergrond van de leerling
  • Eventuele gezondheidsinformatie die relevant is voor de muzieklessen
  • Betalingsgegevens voor facturering en administratieve doeleinden

Gebruik van informatie

De verzamelde informatie wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het plannen en organiseren van muzieklessen
  • Het aanpassen van de lesinhoud aan de individuele behoeften en interesses van de leerling
  • Het onderhouden van contact met leerlingen en/of ouders/voogden
  • Het bijhouden van administratie en facturering
  • Het verstrekken van relevante informatie over lessen, evenementen en andere aanbiedingen

Bescherming van informatie

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Toegang tot persoonlijke informatie is beperkt tot geautoriseerd personeel dat deze informatie nodig heeft voor de uitvoering van hun taken.

Delen van informatie

Persoonlijke informatie wordt niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten of wanneer dit wettelijk vereist is.

Toegang en correctie

Leerlingen en/of ouders/voogden hebben het recht om hun persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren of te verwijderen, tenzij dit in strijd is met wettelijke bepalingen omtrent administratie of andere toepasselijke wetgeving. Verzoeken om toegang tot of wijziging van persoonlijke informatie kunnen worden ingediend bij Keyboardschool Apeldoorn. Dit kan via het contactformulier via de website of via een andere bekend contact kanaal.

Bewaartermijn

Persoonlijke informatie wordt bewaard gedurende de periode die nodig is voor het verlenen van muzieklessen en het bijhouden van administratie, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

Gebruik van privacygevoelige content voor marketingdoeleinden

Met uitdrukkelijke toestemming van de leerling en/of ouders/voogden kan Keyboardschool Apeldoorn privacygevoelige content, zoals foto’s, video’s of testimonials, gebruiken voor marketingdoeleinden op de website van Keyboardschool Apeldoorn, sociale media, drukwerk of andere promotionele materialen. Leerlingen en/of ouders/voogden hebben te allen tijde het recht om hun toestemming voor het gebruik van dergelijke content in te trekken door contact op te nemen met Keyboardschool Apeldoorn.

Let op: Het gebruik van privacygevoelige content voor marketingdoeleinden gebeurt altijd met respect voor de privacy en de wensen van de leerlingen en/of ouders/voogden, en conform de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wijzigingen in het privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om te voldoen aan veranderingen in de wetgeving of onze bedrijfspraktijken. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra ze op deze pagina zijn gepubliceerd.

Contact opnemen

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid kunnen leerlingen en/of ouders/voogden contact opnemen met Keyboardschool Apeldoorn.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 4 april 2024.